Komunikat - Pracownia Higieny Komunalnej PSSE w Jarosławiu przyjmuje próbki do badania wody

Aby wykonać badanie wody należy:

1) wypełnić drukowanymi literami Zlecenie na badanie wody

2) odesłać e-mailem psse.jaroslaw@pis.gov.pl lub pocztą,

3) po uzgodnieniu terminu poboru (tel. 16 624-24-40 wew. 37) wpłacić podaną kwotę na konto: nr konta NBP O/O Rzeszów 39101015280015022231000000,

4) przesłać potwierdzenie zapłaty,

5) zostanie pobrana woda do badania

6) wynik zostanie wysłany pocztą lub e-mailem (proszę podać adres)

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.