Komunikat o wznowieniu badań laboratoryjnych przez PSSE Jarosław

Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu przyjmuje próbki wody do badania - ZASADY BADANIA PRÓBEK WODY

Oddział Laboratoryjny Pracownia Mikrobiologii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu od dnia 18.05.2020r. przyjmuje próbki do książeczki zdrowia - ZASADY BADANIA PRÓBEK DO KSIĄŻECZKI ZDROWIA

Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu wznawia przyjmowanie próbek żywności i wymazów środowiskowych - ZASADY PRZYJMOWANIA PRÓBEK ŻYWNOŚCI I WYMAZÓW ŚRODOWISKOWYCH

Nr konta bankowego : 39 1010 1528 0015 0222 3100 0000

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.